Daňová evidence

Komu je kurz určen ?

Kurz je vhodný pro účetní, podnikatele a ostatní, kteří mají povinnost vést daňovou evidenci

Absolvent rekvalifikačního programu „Daňová evidence“ zná se základní právní normy a umí v praxi aplikovat prakticky všechna ustanovení, týkající se vedení daňové evidence (zejména obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, 586/1992 Sb. o daních z příjmů, 235/2004 Sb. o DPH). Umí vytvořit a zaevidovat účetní a daňové doklady. Dále umí otevřít, vést a uzavřít základní knihy daňové evidence (deník daňové evidence, knihu závazků a pohledávek, záznamy o ostatních složkách majetku, inventární karty, evidence DPH). Absolvent umí vytvořit účetní závěrku, upravit základ daně a vytvořit daňové přiznání.

Co získáte?

 • Naučíte se vést daňovou evidenci, vytvořit účetní uzávěrku, vyplnit daňové přiznání
 • Přehled v základech daňového systému

 

Jak dlouho kurz trvá?

 • 43 hodin teoretické výuky,
 • Kurzy probíhají v denních nebo víkendových cyklech.
 • možnost individuální vyuky, cena dohodou

Kdo mě bude učit?

Lektory jsou většinou odborníci s vysokoškolským ekonomickým vzděláním nebo lektoři s dlouholetou  praxi v oboru účetnictví. Vaše budoucí účetní případy jsou připraveni řešit i v případě potřeby po ukončení vašeho kurzu.

Kde výuka probíhá?

Výuka  probíhá v nově, moderně vybavených učebnách, které jsou po celkové rekonstrukci na adrese V Zátiší 810/1. (Bývalá budova rádia Orion) Kapacita největší učebny je 2o osob, kurzy jsou tvořené v menších skupinách. Možnost parkování na vlastním parkovišti ve dvoře. Dojezd tramvají na zastávce Prostorná, která je přímo u naší budovy. V celé budově je možnost WI-FI připojení internetu, které je zdarma.V průběhu celého vzdělávacího programu bude využíváno moderních didaktických pomůcek (výpočetní technika, flipchart, dataprojektor, projekční plátno). Studující mohou využít kuchyňku na občerstvení (káva, čaj, voda). Klademe důraz na  to, abychom vytvořili pro vyuku příjemné, domácí prostředí. Můžete se přijít podívat, než se rozhodnete, rádi Vám vyuku nastíníme a  učebny ukážeme.

Jak je kurz ukončen?

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou skládající se z teoretické a praktické části. Přezkoušení z teoretické části bude probíhat formou náhodného výběru 3 otázek z teorie a jejich zodpovězení, v praktické části bude studující obhajovat postup při řešení zadaného úkolu.Po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude absolventům kursu předáno osvědčení o absolvování rekvalifikačního kursu, obsahující všechny náležitosti dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Můžu absolvovat kurz, když jsem na úřadu práce?

Pokud jste vedeni na úřadu práce máte možnost vybrat si rekvalifikační kurz dle svých potřeb sami. Jejich výběr projde komisí úřadu práce a v případě schválení mají žadatelé kurz úplně ZDARMA.

Co pro to musíte udělat?

Kontaktujte nás osobně nebo e-mailem a my Vám poskytneme veškeré doklady potřebné pro schválovací řízení (kalkulaci, cenovou nabídku, kopii schválené akreditace daného kurzu včetně schválené obsahové náplně vybraného kurzu).
Úřad práce Vám v případě schválení předá potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v našem školícím středisku a tím budete do kurzu zařazeni.
Výše uvedené kroky musí být vyřízeny před zahájením kurzu!
Pokud tento postup dodržíte, máte celý kurz ZDARMA.

Jaké jsou termíny kurzů?

 • denní:             pondělí - pátek  od 8.30 - 14.00 hod.
 • víkendový:     sobota,neděle  od 8.30 -  14.00 hod.

V  případě Vašeho zájmu konkrétní rozvrh kurzů najdete na home page.

Kolik kurz stojí?

cena:  3.000,-Kč    ( osvobozeno od DPH)        

Co je v ceně zahrnuto?

 • studijní materiály
 • závěrečná zkouška
 • osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem MŠMT ČR
 • využítí kuchyňky, možnost vaření vlastní kávy, čaje
 • parkovací místa zdarma
 • vyhrazený prostor pro přestávky s kuřáky

Osnova kurzu:

 • Způsoby zdanění fyzických osob
 • Postupy účtování
 • Zásady vedení daňové evidence
 • Peněžní deník
 • Majetek, jeho oceňování a odpisy
 • Automobil v podnikání u fyzické osoby, cestovní náhrady, stravné
 • Mzdy a pojištění Daňová přiznání k dani z příjmů, DPH, spotřební daň, atd.
 • Účetní uzávěrka

Co si mohu připlatit?

 • osobní konzultace po ukončení kurzu v naší učebně  (  300Kč / 60minut  )
 • 3 denní nádstavbový kurz  - daňová evidence s využitím výpočetní techniky  ( praktické účtování s použitím PC)
 • kurz účetnictví

 

Rozvrh nejbližších kurzů

daňová evidence-denní začínáme 29.9. pondělí-pátek 8.30-14.00hod 29.9.2015 - 3.10.2015 3000,- Kč Objednat kurz
daňová evidence-denní začínáme 4.8 pondělí-pátek 8.30-14.00hod 4.8.2015 - 8.8.2015 3000,- Kč Objednat kurz
daňová evidence-denní začínáme 1.9. pondělí-pátek 8.30-14.00 hod 1.9.2015 - 5.9.2015 5-dnů 3000,- Kč Objednat kurz
Daňová evidence-víkend začínáme 6.9. sobota, neděle 8.30-14.00 hod. 6.9.2015 - 20.9.2015 3000,- Kč Objednat kurz
Daňová evidence - víkend začínáme 2.8. sobota, neděle 8.30-14.00 hod. 2.8.2015 - 17.8.2015 3000,- Kč Objednat kurz

Kontaktujte ns

DOMICA CORPORATION spol. s r.o.
V Zti 810/1
709 00 Ostrava - Marinsk Hory
rkdomica@rkdomica.cz
Recepce:
Mobil: 605 545 997
Pracovn doba:
po p 7.30 16.00
MHD V bezprostedn blzkosti se nachz
tramvajov zastvka Prostorn, linky . 8, 9, 3, 4

Vechna prva vyhrazena (c) 2012 DOMICA CORPORATION spol. s.r.o., design a kd wedipa.com, redakn systm owd.cz

Odkazy