Daňový specialista

Komu je kurz určen?

 • posluchačům,kteří mají zájem proniknout do oblasti základů daňové problematiky
 • jsou absolventy, kteří mají ukončené střední vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb. a dosaženo 18 let věku;
 • chtějí získat celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR

Absolvent rekvalifikačního programu „Daňový specialista“ je seznámen se základními právními normami a dokáže v praxi aplikovat prakticky všechna ustanovení, týkající se platné daňové legislativy ČR (zákon o dani z příjmů 586/1992 Sb., Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu č. 593/1992 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.,Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb., Zákon o dani z nemovitosti č. 338/1992 Sb., Zákon o dani dědické,dani darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., Zákon o dani silniční č. 16/1993 Sb., Daňový řád č. 280/2009 Sb. Teoreticky zná a umí aplikovat v praxi. Dokáže prakticky poradit klientům a také zpracovat příslušná daňová přiznání.

Co získáte?

 • základní seznámení s daňovým systémem
 • osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR s celostátní platností

Jak dlouho kurz trvá?

 • 176 hodin teoretické výuky,
 • Kurzy probíhají v denních nebo víkendových cyklech.
 • možnost individuální vyuky, cena dohodou

Kdo mě bude učit?

Lektory jsou odborní lektoři s vysokoškolským ekonomickým vzděláním nebo lektoři s dlouholetou  praxi v oboru účetnictví. Vaše budoucí účetní případy jsou připraveni řešit i v případě potřeby po ukončení vašeho kurzu.

Kde výuka probíhá?

Výuka  probíhá v nově, moderně vybavených učebnách, které jsou po celkové rekonstrukci na adrese V Zátiší 810/1. (Bývalá budova rádia Orion) Kapacita největší učebny je 2o osob, kurzy jsou tvořené v menších skupinách. Možnost parkování na vlastním parkovišti ve dvoře. Dojezd tramvají na zastávce Prostorná, která je přímo u naší budovy. V celé budově je možnost WI-FI připojení internetu, které je zdarma.V průběhu celého vzdělávacího programu bude využíváno moderních didaktických pomůcek (výpočetní technika, flipchart, dataprojektor, projekční plátno). Studující mohou využít kuchyňku na občerstvení (káva, čaj, voda). Klademe důraz na  to, abychom vytvořili pro vyuku příjemné, domácí prostředí. Můžete se přijít podívat, než se rozhodnete, rádi Vám vyuku nastíníme a  učebny ukážeme.

Jak je kurz ukončen?

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou skládající se z teoretické a praktické části. Přezkoušení z teoretické části bude probíhat formou náhodného výběru 3 otázek z teorie a jejich zodpovězení, v praktické části bude studující obhajovat postup při řešení zadaného úkolu.Po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude absolventům kursu předáno osvědčení o absolvování rekvalifikačního kursu, obsahující všechny náležitosti dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Můžu absolvovat kurz, když jsem na úřadu práce?

Pokud jste vedeni na úřadu práce máte možnost vybrat si rekvalifikační kurz dle svých potřeb sami. Jejich výběr projde komisí úřadu práce a v případě schválení mají žadatelé kurz úplně ZDARMA.

Co pro to musíte udělat?

 • Kontaktujte nás osobně nebo e-mailem a my Vám poskytneme veškeré doklady potřebné pro schválovací řízení (kalkulaci, cenovou nabídku, kopii schválené akreditace daného kurzu včetně schválené obsahové náplně vybraného kurzu).
 • Úřad práce Vám v případě schválení předá potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v našem školícím středisku a tím budete do kurzu zařazeni.
 • Výše uvedené kroky musí být vyřízeny před zahájením kurzu!
 • Pokud tento postup dodržíte, máte celý kurz ZDARMA.

 

Jaké jsou termíny kurzů?

 • denní:             pondělí - pátek  od 8.30 - 14.00 hod.
 • víkendový:     sobota,neděle  od 8.30 - 16.30 hod.

 

Kolik kurz stojí?

cena: 9.900,-Kč  ( osvobozeno od DPH)  

Co je v ceně zahrnuto?

 • studijní materiály
 • závěrečná zkouška
 • osvědčení o rekvalifikaci
 • využítí kuchyňky, možnost vaření vlastní kávy, čaje
 • parkovací místa zdarma
 • 2 konzultace po ukončení kurzu
 • vyhrazený prostor pro přestávky s kuřáky

Co si mohu připlatit?

 • osobní konzultace po ukončení kurzu v naší učebně  (  300Kč / 60minut  )
 • kurz účetnictví

 

Rozvrh nejbližších kurzů

Daňový specialista - denní začínáme 6.10 pondělí-pátek 8.30-14.00hod. 6.10.2015 - 31.10.2015 Objednat kurz
Daňový specialista denní začínáme 3.11. pondělí-pátek 8.30-14.00hod. 20 dnů 3.11.2015 - 28.11.2015 Objednat kurz
Daňový specialista-víkend začínáme 13.9. sobota, neděle 8.30-14.00 hod. 13.9..2015 - 26.10.2015 Objednat kurz

Kontaktujte ns

DOMICA CORPORATION spol. s r.o.
V Zti 810/1
709 00 Ostrava - Marinsk Hory
rkdomica@rkdomica.cz
Recepce:
Mobil: 605 545 997
Pracovn doba:
po p 7.30 16.00
MHD V bezprostedn blzkosti se nachz
tramvajov zastvka Prostorn, linky . 8, 9, 3, 4

Vechna prva vyhrazena (c) 2012 DOMICA CORPORATION spol. s.r.o., design a kd wedipa.com, redakn systm owd.cz

Odkazy