Mzdové účetnictví

Komu je kurz určen?

 • posluchačům, kteří chtějí zvládnout aplikovat prakticky všechna ustanovení, týkající se vedení mzdového účetnictví
 • chtějí zvládnout připravit podklady pro zpracování mezd, samostatně zpracovat mzdy včetně vyplnění formulářů pro SP,VZP,FÚ.
 • jsou absolventy, kteří mají ukončené střední vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb. a dosaženo 18 let věku;
 • chtějí získat celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR
 • znalost účtování není podmínkou, pouze výhodou

Absolvent rekvalifikačního programu „Mzdové účetnictví“ zná základní právní normy a umí v praxi aplikovat prakticky všechna ustanovení, týkající se vedení mzdového účetnictví (zákon o dani z příjmů 586/1992 Sb,zákoník práce 262/2006 Sb., nařízení vlády o min. mzdě a nejnižší úrovni zaručené mzdy 567/2006sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb., zákon o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb.,zákon o inspekci práce 251/2005 Sb., zákon o zaměstnanosti 435/2001Sb., zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vyhláška MF 125/1993 sb.). Teoreticky zná a umí aplikovat základní zásady mzdového účetnictví. Umí připravit podklady pro zpracování mezd, samostatně zpracovat mzdy včetně vyplnění formulářů pro SP,VZP,FÚ. Umí vést mzdovou agendu podnikatelských subjektů, orientuje se v personalistice. Vede příslušnou dokumentaci zaměstnanců a organizace týkající se mzdové a personální agendy, umí zpracovat interní mzdový předpis. Umí výsledky mzdového účetnictví prezentovat dle potřeb majitelů společnosti.

Co získáte?

 • znalosti pro praktický výkon profese mzdové účetní
 • naučíte se vést mzdovou agendu

Jak dlouho kurz trvá?

 • 81 hodin teoretické výuky,
 • Kurzy probíhají v denních nebo víkendových cyklech.
 • možnost individuální vyuky, cena dohodou

 

Kdo mě bude učit?

Lektory jsou odborní lektoři s vysokoškolským ekonomickým vzděláním nebo lektoři s dlouholetou  praxi v oboru účetnictví. Vaše budoucí účetní případy jsou připraveni řešit i v případě potřeby po ukončení vašeho kurzu.

Kde výuka probíhá?

Výuka  probíhá v nově, moderně vybavených učebnách, které jsou po celkové rekonstrukci na adrese V Zátiší 810/1. (Bývalá budova rádia Orion) Kapacita největší učebny je 2o osob, kurzy jsou tvořené v menších skupinách. Možnost parkování na vlastním parkovišti ve dvoře. Dojezd tramvají na zastávce Prostorná, která je přímo u naší budovy. V celé budově je možnost WI-FI připojení internetu, které je zdarma.V průběhu celého vzdělávacího programu bude využíváno moderních didaktických pomůcek (výpočetní technika, flipchart, dataprojektor, projekční plátno). Studující mohou využít kuchyňku na občerstvení (káva, čaj, voda). Klademe důraz na  to, abychom vytvořili pro vyuku příjemné, domácí prostředí. Můžete se přijít podívat, než se rozhodnete, rádi Vám vyuku nastíníme a  učebny ukážeme.

Jak je kurz ukončen?

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou skládající se z teoretické a praktické části. Přezkoušení z teoretické části bude probíhat formou náhodného výběru 3 otázek z teorie a jejich zodpovězení, v praktické části bude studující obhajovat postup při řešení zadaného úkolu.Po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude absolventům kursu předáno osvědčení o absolvování rekvalifikačního kursu, obsahující všechny náležitosti dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Můžu absolvovat kurz, když jsem na úřadu práce?

Pokud jste vedeni na úřadu práce máte možnost vybrat si rekvalifikační kurz dle svých potřeb sami. Jejich výběr projde komisí úřadu práce a v případě schválení mají žadatelé kurz úplně ZDARMA.

Co pro to musíte udělat?

Kontaktujte nás osobně nebo e-mailem a my Vám poskytneme veškeré doklady potřebné pro schválovací řízení (kalkulaci, cenovou nabídku, kopii schválené akreditace daného kurzu včetně schválené obsahové náplně vybraného kurzu).
Úřad práce Vám v případě schválení předá potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v našem školícím středisku a tím budete do kurzu zařazeni.
Výše uvedené kroky musí být vyřízeny před zahájením kurzu!
Pokud tento postup dodržíte, máte celý kurz ZDARMA.

 

Jaké jsou termíny kurzů?

 • denní:             pondělí - pátek  od 8.30 - 14.00 hod.
 • víkendový:     sobota,neděle  od 8.30 - 16.30 hod.

 

Kolik kurz stojí?

cena: 6.800,-Kč        12 dnů          

 

Co je v ceně zahrnuto?

 • studijní materiály
 • závěrečná zkouška
 • osvědčení o rekvalifikaci s akreditačním číslem MŠMT ČR
 • využítí kuchyňky, možnost vaření vlastní kávy,čaje
 • parkovací místa zdarma
 • vyhrazený prostor pro přestávky s kuřáky

Co si mohu připlatit?

 • osobní konzultace po ukončení kurzu v naší učebně  (  300Kč / 60minut  )
 • 3 denní nádstavbový kurz  -   mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky  ( praktické  procvičování  s použitím PC)
 • kurz daňový specialista


Rozvrh nejbližších kurzů

Mzdové účetnictví - denní začínáme 29.9. pondělí- pátek 8.30-14.00hod. 29.9..2015 - 14.10.2015 6800,- Kč Objednat kurz
Mzdové účetnictví-denní začínáme 3.9. středa,čtvrtek,pátek 8.30-14.00hod. 3.9 - 26.9.2015 6800,- Kč Objednat kurz
Mzdové účetnictví denní začínáme 1.9. pondělí - pátek 8.30 - 14.00 hod. 1.9.2015 - 16.9.2015 6900,- Kč Objednat kurz
Mzdové účetnictví-víkend začínáme 4.10 sobota, neděle 8.30-14.00 hod. 4.10. - 9.11.2015 6800,- Kč Objednat kurz
Mzdové účetnictví-víkend začínáme 6.12 sobota, neděle 8.30-14.00 hod. 6.12.2015 - 25.1.2016 6800,- Kč Objednat kurz
Mzdové účetnictví víkend začínáme 13.9. sobota-neděle 8.30 hod. - 14.00 hod. 13.9.2015 - 19.10. 2015 6800,- Kč Objednat kurz

Kontaktujte ns

DOMICA CORPORATION spol. s r.o.
V Zti 810/1
709 00 Ostrava - Marinsk Hory
rkdomica@rkdomica.cz
Recepce:
Mobil: 605 545 997
Pracovn doba:
po p 7.30 16.00
MHD V bezprostedn blzkosti se nachz
tramvajov zastvka Prostorn, linky . 8, 9, 3, 4

Vechna prva vyhrazena (c) 2012 DOMICA CORPORATION spol. s.r.o., design a kd wedipa.com, redakn systm owd.cz

Odkazy